§ 1 Predmet úpravy - Úvod do predmetu PCP § 2 Vymedzenie základných pojmov § 3 Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky § 4 Povinnosti vodiča § 5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov § 6 Povinnosti prevádzkovateľa vozidla § 6a Povinnosti držiteľa vozidla § 7 Povinnosti inštruktora autoškoly § 8 Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení § 9 Spôsob jazdy § 10 Jazda v jazdných pruhoch § 11 - 13 Jazda v mimoriadnych prípadoch § 14 Obchádzanie § 15 Predchádzanie § 16 Rýchlosť jazdy § 17 Vzdialenosť medzi vozidlami § 18 Vyhýbanie § 19 Odbočovanie § 20 Jazda cez križovatku § 21 Vchádzanie na cestu § 22 Otáčanie a cúvanie § 23 - 25 Zastavenie a státie § 26 Zastavenie vozidla v tuneli § 27 - 29 Železničné priecestie § 30 Znamenie o zmene smeru jazdy § 31 Výstražné znamenie § 32 -33 Osvetlenie vozidla § 34 Vlečenie motorového vozidla § 35 - 37 Osobitosti premávky na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá § 38 Osobitosti premávky v zimnom období § 39 Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel § 40 - 42 Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami § 43 Prekážka cestnej premávky § 44 Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz § 45 - 46 Preprava osôb § 47 Preprava osôb vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb § 48 - 50 Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore § 51 Preprava nákladu § 52 - 54 Osobitné ustanovenia o chodcoch § 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch § 55a Jazda na samovyvažovacom vozidle § 55b Jazda automatizovaného doručovacieho vozidla § 56 Jazda so záprahovým vozidlom a ručným vozíkom § 57 Jazda na zvieratách, vedenie a hnanie zvierat § 58 Osoba vykonávajúca prácu na ceste § 59 Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, pešej zóne a § 59a Osobitné ustanovenia o cestnej premávke na bicyklovej ceste § 60 - 61 Dopravné značky a dopravné zariadenia § 62 Riadenie cestnej premávky § 63 Oprávnenie na zastavovanie vozidiel § 64 Dopravná nehoda § 65 Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode § 66 Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti § 69 Všeobecné oprávnenia § 70 Zadržanie vodičského preukazu § 71 Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu § 72 Zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu .... § 73 - 74 Vodičské oprávnenie - Všeobecné ustanovenia § 75 Rozsah a členenie skupín motorových vozidiel § 76 Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia § 77 Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia § 78 Vek na udelenie vodičského oprávnenia a vedenie motorových vozidiel § 79 - 80 Odborná spôsobilosť - Skúška z odbornej spôsobilosti § 86 Zdravotná a psychická spôsobilosť - Zdravotná spôsobilosť § 87 Lekárska prehliadka § 88 - 89 Psychická spôsobilosť § 137 ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ § 143k