Križovatka ciest nerozlíšených dopravnými značkami


 

 

Križovatka ciest nerozlíšených dopravnými značkami, platí prednosť v jazde vozidiel prichádzajúcich sprava.

 

Ako prvé prejde cez križovatku modré vozidlo, pretože knemu neprichádza žiadne vozidlo sprava.

 

Ako druhé prejde cez križovatku červené vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde modrému vozidlu prichádzajúcemu knemu sprava.

 

Ako posledné prejde vaše vozidlo.

Test